آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل آرزو نبوت
S3 : 10:10:29 | com/org
آرزو نبوت 
ادبیات نمایشی
بازیگر.کارگردان،شاعر 
ادبیات، ورزش، شعر و موسیقی 
احساسات ناب دنیای مارا میسازد... 
تهران / تهران  
۰۲ مرداد ۱۳۹۸