تیوال | پروفایل مهدی فرایداصل
S3 : 04:18:06
مهدی فرایداصل 
حقوق
کارشناسی ارشد  
کارشناس دادگستری 
سینما،تآتر،کتااااااب،ورزش، طبیعت ...و انسانیت. 
هدف که ثابت باشه؛ یعنی خیلی مونده تا به هدف برسی. 
تهران / تهران  
۲۵ شهریور
نمایش‌های ‌تماشا کرده
لورم ایپسوم | ۱★ سرزمین پدری | ۵★ هر آنچه که دوست داری از دست خواهی داد | ۴★ پنجاه پنجاه | ۵★ موسیقی مجلسی | ۲★