تیوال | پروفایل گروه تئاتر آرتمسفر
S3 : 00:14:07
گروه تئاتر آرتمسفر 
 
 
این گروه در تاریخ 7 مهر سال 1397 تشکیل شد هسته مرکزی گروه حمیدرضا زبیر/اوشان محمودی/ شهاب محمودی 
 
۰۳ آذر