کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم اسدی: اینجا کسی آستیگمات خیر و شر دارد هر چه موازی هست را مقطوع می خواند ل
S3 : 23:31:23 | com/org
اینجا کسی آستیگمات خیر و شر دارد
هر چه موازی هست را مقطوع می خواند
لیزیک و لازک ، اعوجاج فکر را نَگرفت
تقطیع رگ ، با تیغ بُرّان چاره درد است
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
*****
۲۶ اسفند ۱۳۹۷
این سوگواره دلتنگِِ سَر تراشیده، عاقبت بخیر
۰۷ بهمن ۱۳۹۸
در هیاهوی میدان مسابقه
یال های سفیدِ خاطرات
میان‌موهای سیاه
در افکار روزهای جوانی موج می زند

دلتنگی های یورتمه شبانه
برای سوار کردنِ ماه
از تپه های تاریکی
آهسته و آرام،بالا می رود.

نعل های نقره
خوش شانس بوده
برای ... دیدن ادامه ›› تک تک سواران اش،
جز من که تکه آهنی
به استخوانِ ذهنم میخ شده

در میانِ عربده های
دورویی و نیرنگ روزگار
کفشِ آهنی ام به تکه سنگی
گیر کرده و پایم شکسته است.

پس خلاصی
شانس بزرگی ست
که سَرِ پیچ
لای زانوانم پیچیده

میدانم
که عاقبت روزگار
مرا به ضرب یک گلوله
خواهد کشت.

همیشه
با شیهه آخر من
از خواب
خواهد پرید

صدای شیهه ایی که می گوید
از تو ممنونم
برای رهایی
برای اول شدن در آزادی.


#مجتبی
۰۷ بهمن ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید