کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم اسدی: من از تمامی پل های عابر این شهر پریده ام من با تمام شاهتوت های له شد
S3 : 22:59:15 | com/org
من از تمامی پل های عابر این شهر پریده ام
من با تمام شاهتوت های له شده ، فامیل خونی ام
من سائل پلاویکس های قلب دراگ استورم
من مُرده ام و خواب دیده ام ، زنده ام
⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲۲ خرداد ۱۳۹۸
تمام پیامبران
وعده ی دروغین
به من بشارت دادند،
بهشت چشمان تو بود
که من در آن
رستگار شدم،رستگار.

#مجتبی
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بهشت کذب رسولان
به دااااااغ ، سوزاندم
حدائق اَبصارَم ، نذر رستگاریتان
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید