تیوال | مریم اسدی درباره نمایش خرده نان: خرده نان ، استیهزای خانگی ، تفکر منفعل مصلحت اندیش
S2 : 19:02:11
مریم اسدی
درباره نمایش خرده نان i
خرده نان ، استیهزای خانگی ، تفکر منفعل مصلحت اندیش اجتماعی ، سیاسیت.
زنگ اندیشیدن به پشت درهای تمیز منفعت اندشی فردی با قفل های ضد سرقت مدنیت جمعیست.
سوگواری بر گور رویاها و آرمان های جوانی یک نسل است
که زیر اخبار خرده جنایات و ارقام درشت قبوض مدفون است
و هر از چندی دچار حمله عصبی وجدان است
سَرای دار متصدی رفاه و امنیت یک دست، لباس شخصی های ارعاب گر
دگراندیش بی هویت برچسب و سکووووووووووووووووووووت
خلاف عادت ، جوشانده امشب را با دو قند می خوریم و به رختخواب می رویم
شاید فردا ، مردمان شجااااااااعتری از خواب بیدار شویم

بهبودی روز افزون برای رضـــــــــــا بهبودی
اقبال بلند برای آنـــــــــاهیتا اقبال نژاد
و تخت سلیمانی برای کوروش سلیمانی
آرزوی کسی است که با وجدان درد به خانه فرستادید :)
چقدر آرزوهای زیبایی .
امید که هیچوقت عذاب وجدان نگیرید
سپاس از گروه بیستون که اندیشه ورز است
۲۴ آذر ۱۳۹۷
درود و آفرین .... و سپاس از شما
۲۴ آذر ۱۳۹۷
جناب سلیمانی عزیز
سپاس از شما و میهمان ناخوانده ای که پشت در غفلت هامان فرستادید :)
۲۴ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید