تیوال | مریم اسدی درباره نمایش پروانه و یوغ: پروانه و یوغ ، خداشناسی در سطح شیبدار با حفر آبریزگاه
S3 : 14:17:19
پروانه و یوغ ، خداشناسی در سطح شیبدار با حفر آبریزگاه رویااااا در حفره شکمی واقعیت عینیست
هرس گوش اضافه درخت گس ایمان پیچیده به هیاهوی آسمان تلخ حیات زردآبیست
کِشت دست های رسوای غریب اَطوار در باغچه انکار آفتابگردان است
و رنج ، بهای مقطوع شهود انفاس است