تیوال | پروفایل اصغر میرمحرابی
S3 : 06:21:49
اصغر میرمحرابی 
روانشناسی
کارشناسی ارشد  
روانشناس 
 
روانشناس شخصیت، هنرجوی بازیگری، پژوهشگر روان ،فیلم پژوه 
تهران  
۱۳ دی ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
بداهه