تیوال | پروفایل هلن اربابی
S3 : 05:21:16
هلن اربابی 
تدوین.کاردانی
کارمند 
شعر.تئاتر.داستان نویسی 
هیچ...و دیگر هیچ.... 
 
۲۱ شهریور ۱۳۹۲