تیوال | پروفایل اشکان قادری
S3 : 14:07:09
اشکان قادری 
نرم افزار
کارشناسی ارشد  
علم و صنعت 
 
تئاتر و سینما 
تهران  
۱۶ آذر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سیزیف | ۵★ فاندو و لیز | ۱★ تیاتر | ۱★ ولپن | ۵★ برای کلاه آهنی‌ها | ۵★ ۹۶۳+ | ۵★ می سی سی پی نشسته می میرد | ۵★ پرتقال های کال | ۱★ ناسور | ۵★ اتاق ورونیکا | ۵★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
تنگه ابوقریب | ۵★ هزارپا | ۵★