تیوال | پروفایل عمار عاشوری
S2 : 21:31:18
عمار عاشوری 
بازیگری
کارشناسی ارشد  
سینما تئاتر 
 
 
تهران / تهران  
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
اودیسه | ۵★ یه کلیک کوچولو | ۵★