کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل عاطفه آژینه
S3 : 21:21:08 | com/org
عاطفه آژینه 
صنایع
کارشناسی  
آزاد کرج 
دستیار فنی 
کوهنوردی.طبیعت گردی.موزیک 
تهران / تهران  
۰۵ شهریور ۱۳۹۶