تیوال AKH | دیوار
S2 : 19:35:16
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
AKH
درباره نمایش بوتولیسم i
تئاتری با موضوع تلخ اجتماع که به حقیقت بسیار بسیار نزدیک هست. بازیها بسیار عالی بود و فکر میکنم تیم زحمت زیادی کشیده بود.
و دلیلی که من دوست داشتم حتما نقدم رو از این نمایش عالی بنویسم بدلیل این بود که به نظرم اومد تمام بازیگران اول راهشون هست ولی خیلی قوی و عالی بازی کردند. و من انتظار اینقدر خوب بودن رو نداشتم.
نمایشنامه طنز گونه ای که در نهایتش فقط تلخی داشت.


برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید