کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال عطیه ترابی | دیوار
S3 : 09:30:02 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
عطیه ترابی
درباره نمایش قصر i
محمد ابراهیمیان : ای کاش در یک زمان خوب در یک جای بد نباشی - یا ذر یک جای خوب در زمان ِ بد

عصر امروز در قصر کافکا میهمان کافکایی های دانشجوی جوان بودم -این فضای زمهریر- رعب انگیز -هراسناک - این جایی - جهان جایی - هرکجایی - بیدر مکانی بیدر زمانی -

سالن استاد سمندریان
ایرانشهر - هفت عصر فقط تا 6 مرداد ماه
سین الف و نازنین زهرا رفیعی این را خواندند
حسین ایرجی، mahmud bajoolvand و نیلوفر واحدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید