تیوال | پروفایل فرانک
S3 : 07:38:52
فرانک 
نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر
کارشناسی ارشد  
دانشگاه هنر 
کارشناس تئاتر 
مطالعه، دیدن، شنیدن و گاهی ورزش کردن 
نویسنده داستان و نمایشنامه های کودک و نوجوان 
30 سال تئاتر و دیگر هیچ 
تهران / تهران  
۱۳ خرداد ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آنتراکت بی آنتراکت