کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل دلارام دلنواز
S3 : 23:48:23 | com/org
دلارام دلنواز 
شیمی کاربردی
کارشناسی  
ساخت تابلوهای هنری خاص، نقاشی با گواش، مینیاتور و ...  
هنر و نوشتن و نوشتن و نوشتن... 
از گالری من به نشانی www.delaramdelnavaz.com دیدن کنید. 
تهران / تهران  
۲۹ خرداد ۱۳۹۸