آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال آزاده رفعتی | دیوار
S3 : 21:01:53 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
بازیها خوب به جز بذر افشان، کمالی به خوبی از پس شخصیت بر آمد ، شایگان هم به درستی صحنه را اداره میکرد به جز موارد جزئی در ابتدا.دکور مناسب ، نور مناسب، موسیقی مناسب،داستان خوب بود و کاتارسیس صورت گرفت.روند داستان به درستی پیشرفت وتمام چیزهایی که باید ،برای مخاطب ساخته شد .در پایانبندی اشاره به دیکتاتوری داشت؛ که در پی برقراری عدالت بود و در همین روند موجب تخلیه مخاطب میشد، اما در نهایت از حقیقت چشم پوشی کرد.