تیوال | پروفایل آزاده
S3 : 08:18:53
آزاده 
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
 
 
 
۲۸ مرداد ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
یک روز تابستانی | ۳★ شیرهای خان بابا سلطنه | ۳★ آبی مایل به صورتی | ۵★ پچ پچه های پشت خط نبرد | ۵★ اعتراف | ۱★ حساب پرداخت نمیشه | ۱★ موسیو ابراهیم | ۵★ می سی سی پی نشسته می میرد | ۱★ افسون معبد سوخته | ۱★ دختر یانکی | ۵★ رویای یک شب نیمه تابستان | ۵★ سه خواهر و دیگران | ۵★ کمدی افسانه ببر | ۵★ مجلس ضربت زدن | ۵★ نمایشنامه خوانی مجلس ضربت زدن | ۵★ هویت پروانه‌های مرده | ۵★ ستوان اینیشمور | ۳★ آخرین نامه | ۵★ مردی برای تمام فصول | ۵★ موسیقی-نمایش ترانه‌های محلی | ۳★ دل سگ | ۱★ دوست کافکا | ۵★ سنگ ها در جیب هایش | ۵★ ترانه های قدیمی | ۵★ مرد بالشی | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
آشغال‌های دوست‌داشتنی | ۵★ ویلایی ها | ۱★ زرد | ۳★ نگار | ۵★ بیست و یک روز بعد | ۵★ رگ خواب | ۵★ ماجرای نیمروز (هنر و تجربه) | ۵★ برادرم خسرو | ۵★ سینما نیمکت (هنر و تجربه) | ۵★ نفس | ۱★ اژدها وارد می شود | ۱★ لانتوری | ۵★ فروشنده / The Salesman | ۵★ ایستاده در غبار (هنر و تجربه) | ۵★ دختر | ۱★ استرداد | ۱★ بارکد | ۵★ ابد و یک روز | ۵★ جامه دران | ۵★ عصر یخبندان | ۵★ استراحت مطلق | ۵★ رد کارپت - red carpet | ۵★ به خاطر پونه | ۳★ دربند | ۵★