تیوال | پروفایل غزال آذری
S3 : 17:31:07
غزال آذری 
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناسی ارشد  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گویندگی 
تهران / تهران  
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مرغ دریایی من | ۴★ وانیک | ۱★ چشم به راه میرغضب | ۵★ مگس | ۵★ دروغ | ۵★ یک دقیقه و سیزده ثانیه | ۵★