برای پیش‌گیری از شیوع ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | پروفایل غزال آذری
S2 : 11:32:57
غزال آذری 
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناسی ارشد  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گویندگی 
تهران / تهران  
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
لانچر ۵ | ۵★ قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین | ۵★ برگشتن | ۵★ مرغ دریایی من | ۴★ وانیک | ۱★ چشم به راه میرغضب | ۵★ مگس | ۵★ دروغ | ۵★ یک دقیقه و سیزده ثانیه | ۵★