تیوال بهنام مظلومی | دیوار
S3 : 13:43:55
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
من دیشب دیدم , بد نبود خوب بود, یکم توپوق داشت ولی به نظر من چیز عادی تو نمایش , بهترین بازی رو هم خانم بیاتی کرد عالی بود