تیوال بهار | دیوار
S2 : 18:23:16
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
سلامدوستان. من 4 عدد بلیط به قیمت خود بلیط برای روز چهارشنبه 10مرداد ساعت 17 دارم. متاسفانه نمیتونم با خانواده به دیدن نمایش برم. شماره صندلی ها 13و 14 و 15 و 16 هست. اگر کسی میخواد، به شماره ی 09126788413 پیام بده.
عاطفه گندم آبادی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام. من 4 عدد بلیط به قیمت خود بلیط برای روز چهارشنبه 10مرداد ساعت 17 دارم. متاسفانه نمیتونم با خانواده به دیدن نمایش برم. شماره صندلی ها 13و 14 و 15 و 16 هست. اگر کسی میخواد، به شماره ی 09126788413 پیام بده.
عاطفه گندم آبادی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام. من 4 عدد بلیط به قیمت خود بلیط برای روز چهارشنبه 10مرداد ساعت 17 دارم. متاسفانه نمیتونم با خانواده به دیدن نمایش برم. شماره صندلی ها 13و 14 و 15 و 16 هست. اگر کسی میخواد، به شماره ی 09126788413 پیام بده.
عاطفه گندم آبادی و بابک این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید