تیوال | پروفایل آیدا خمان
S2 : 12:29:12
آیدا خمان 
اقتصاد بازرگانی
کارشناسی  
 
تاتر . سینما . موزیک .شعر 
من همانم که در جستن آنم ...  
 
۰۴ دی ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
هتل کوهستانی | ۵★ ماتریوشکا | ۵★ افسون معبد سوخته | ۵★ فردا | ۵★ تریو بدون هارمونی | ۵★ هویت پروانه‌های مرده | ۵★ اتاق ورونیکا | ۵★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۵★ وقتی ما مردگان بر می خیزیم | ۵★ فصل شکار بادبادک ها | ۵★ فهرست | ۵★ هزار شلاق | ۵★ در اعماق | ۵★ دیروز، امروز، فردا | ۵★ دست نیافتنی‌ها | ۵★ سعدی | ۵★ همه چیز می‌گذرد، تو نمی گذری | ۵★ بیرون پشت در | ۵★ نمایش نامه خوانی چرمِ شیر ,پرِ کاه | ۵★ اسلحه ناموس منه | ۵★ مرگ فروشنده | ۵★ کالون و قیام کاستلیون | ۵★ خانه.وا.ده | ۵★ لکه | ۵★ مهاجران | ۱★ گزارش به آکادمی | ۳★ بالاخره این زندگی مال کیه؟ | ۵★ مردی برای تمام فصول | ۵★ ملاقات بانوی سالخورده | ۵★ بر پهنه دریا | ۳★ موسیقی-نمایش ترانه‌های محلی | ۵★ هم هوایی | ۵★ مثل شلوار جین آبی | ۵★ هم هوایی | ۳★ الاویاتان | ۳★ خرمگس | ۳★ سیاها | ۳★ تانگوی تخم مرغ داغ | ۱★ مرگ تصادفی یک آنارشیست | ۵★ سقراط | ۳★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
پرویز (هنر و تجربه) | ۵★ خانه پدری | ۵★ آتش بس ۲ | ۱★ شب‌های روشن | ۳★