آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال رومیناسادات کرمانی پوربقایی | دیوار
S3 : 02:46:35 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
درونمایه داستان بچه مردم کز شمکش درونی مادر قصه است. که تشکیل شده از عواطف مادرانه احساس گناه و نیازهای روانی به حق یک زن تنها و درمانده قبل از اجرا به این فکر میکردم که این کشمکش چطور میتونه روی صحنه نمایش داده بشه. تک گویی های طولانی شخصیت اصلی میتونست خیلی کسل کننده باشه اما با هوشمندی کارگردان و در نظر گرفتن دو بازیگر برای این شخصیت این تک گویی طولانی به خوبی به نمایش درآمد. و بازی خانم های بازیگر به قدری یکپارچه و مکمل یکدیگر بود که کشمکش همبستگی و دو بخش روانی شخصیت را به یک میزان نشان میداد.
sahar amini این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید