تیوال | پروفایل بهنام شاملو
S3 : 22:04:14
بهنام شاملو 
مهندسی عمران
کارشناسی ارشد  
مهندس عمران 
تاتر و موسیقی و سینما 
تهران / تهران  
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
پس از برخورد جسم سخت به سر | ۵★ دریم لند | ۳★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
خط ویژه | ۵★