آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل behrad rad
S3 : 10:06:32 | com/org
behrad rad 
روان سنجی
کارشناسی ارشد  
 
هنرهای تجسمی ( نقاشی، مجسمه‌، معماری، عکاسی، طراحی، صنایع دستی )، تئاتر، فیلم، موسیقی و نیز هنرهای تزئینی، خیابانی و بوم شناختی 
باید اِستاد و فرود آمد، بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به‌گاه آمده‌ باشی، دربان به انتظار توست و اگر بی‌گاه، به درکوفتن‌ات پاسخی نمی‌آید. 
تهران / تهران  
۰۱ مرداد ۱۳۹۳