تیوال | پروفایل بهزاد جعفرنژاد
S3 : 04:51:17
بهزاد جعفرنژاد 
پزشکی
دکتری  
علوم پزشکی تهران 
متخصص بیهوشی 
هنر و فرهنگ -طب 
تهران / تهران  
۲۲ آذر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
خنکای ختم خاطره | ۳★ خرده نان | ۵★ محبوبه ها | ۵★ همه چیز درباره آقای «ف» | ۵★ خشکسالی و دروغ | ۳★