کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد فرامرزی بابادی
S3 : 08:41:28 | com/org
محمد فرامرزی بابادی 
مشاوره و راهنمایی
کارشناسی ارشد  
ازاد 
نویسنده شاعر پژوهشگر روانشناس باوردرمانگر 
باوردرمانی شعردرمانی ارائه مشاوره فردی و گروهی مشاوره تحصیلی و شغلی مشاوره ازدواج و زناشویی ...  
نویسنده کتاب های : باورهای استوار باور میکنی باورهای راهایی باورهای زندگی 
مسول انتشارات فراباور مسول موسسه باورهای استوار مسل هفته نامه هم باور مس.ل لوازم پزشکی بهداشتی باور 
چهارمحال و بختیاری / شهرکرد  
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶