تیوال بنیامین بهادران | دیوار
S3 : 02:57:38
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آدرس اینستاگرام #شورای_تئاتروگرافی ، گروه تولید و اجرای نمایش #مارکس_و_کوکاکولا :

@conseilde_theatregraphie

آدرس تلگرام #شورای_تئاتروگرافی :
@CDTch
مریم شریعتی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید