کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل عادل دولتشاهی
S3 : 10:58:41 | com/org
عادل دولتشاهی 
کارگردانی نمایش
کارشناسی ارشد  
بازیگر و کارگردان ، صدا پیشه 
 
 
۲۷ فروردین ۱۳۹۲