کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل عباس حکیم قدس
S3 : 19:56:41 | com/org
عباس حکیم قدس 
دیپلم و زیر دیپلم  
خرازی.نوشت افزار 
شعر. داشتان کوتاه (بیژن نجدی)شاعر (بیژن جلالی)شاعر (اکتاویو پاز)شاعر (پابلو نرودا)شاعر (آنا آخماتووا)شاعر (ولادیمیر مایاکوفسکی)شاعر  
ببخشید اگر قبیله ام شرجی زده است  
تهران / تهران  
۱۲ خرداد ۱۳۹۰