تیوال | پروفایل نسرین خیرخواه
S3 : 04:06:41
نسرین خیرخواه 
حسابداری
مدیرفروش 
سینما . تاتر . کنسرت .کتاب 
تهران / تهران  
۲۴ شهریور ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
پستچی، پابلو نرودا | ۵★ پچ پچه های پشت خط نبرد | ۵★ شرقی غمگین | ۱★ آخرین نامه | ۵★