آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل امید درویش زاده
S3 : 07:00:38 | com/org
امید درویش زاده 
ادبیات نمایشی
کارشناسی  
هنر جوی تئاتر 
تئاتر ، کتاب و فوتبال  
امید درویش زاده متولد 1364/6/6زندگی را وقتی آغاز کردم که هیچ را یافتم اواخر 20 سالگی و فهمیدم چقدر سرگردانم و در این سرگردانی به زودی 35 سالم میشود و تازه شروع... 
تهران / تهران  
۰۷ بهمن ۱۳۹۶