آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل تختی
S3 : 20:28:57 | com/org
تختی 
معماری
کارشناسی ارشد  
معلم 
سینما 
من شگفت انگیز . 
تهران / ری  
۰۹ شهریور ۱۳۹۶