تیوال نوید آغاز | دیوار
S3 : 13:46:00
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
نوید آغاز
درباره نمایش چیزهای سرد i
۲ روز پایانی نمایش چیزهای سرد (تمدید نمی شود)

فقط تا فردا جمعه ۲۸ دی | عمارت روبرو

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/3Xm

این نمایش با دو گروه اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: رامین اکبری
تهیه کننده: سمانه افکاری
مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری برگ

بازیگران گروه اول: (اجرای ساعت۱۸:۳۰)
آرین ابراهیمیان، هدیه بهادری، محمد حری، علیرضا خوشنویس، نیما شاهرخی، رویا صفری، فاطیما عسکری
بازیگران گروه دوم: (اجرای ساعت ۲۰:۳۰)
حمیدرضا بداغی، مژده دایی، آوا شریفی، سیما صادقی، احسان قره داغی، سعید نادری، علی نورانی
رضا غیوری این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نوید آغاز
درباره نمایش چیزهای سرد i
۶ روز پایانی نمایش چیزهای سرد (تمدید نمی شود)

فقط تا ۳۰ دی | عمارت روبرو

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/3Xm

این نمایش با دو گروه اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: رامین اکبری
تهیه کننده: سمانه افکاری
مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری برگ

بازیگران گروه اول: (اجرای ساعت۱۸:۳۰)
آرین ابراهیمیان، هدیه بهادری، محمد حری، علیرضا خوشنویس، نیما شاهرخی، رویا صفری، فاطیما عسکری
بازیگران گروه دوم: (اجرای ساعت ۲۰:۳۰)
حمیدرضا بداغی، مژده دایی، آوا شریفی، سیما صادقی، احسان قره داغی، سعید نادری، علی نورانی
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نوید آغاز
درباره نمایش چیزهای سرد i
هفته پایانی چیزهای سرد در عمارت روبرو | فقط تا ۳۰ دی

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/3Xm

این نمایش با دو گروه اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: رامین اکبری
تهیه کننده: سمانه افکاری
مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری برگ

بازیگران گروه اول: (اجرای ساعت۱۸:۳۰)
آرین ابراهیمیان، هدیه بهادری، محمد حری، علیرضا خوشنویس، نیما شاهرخی، رویا صفری، فاطیما عسکری
بازیگران گروه دوم: (اجرای ساعت ۲۰:۳۰)
حمیدرضا بداغی، مژده دایی، آوا شریفی، سیما صادقی، احسان قره داغی، سعید نادری، علی نورانی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نوید آغاز
درباره نمایش چیزهای سرد i
چیزهای سرد

٪۴۰ تخفیف دانشجویی و وفاداری

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/3Xm

این نمایش با دو گروه اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: رامین اکبری
تهیه کننده: سمانه افکاری
مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری برگ

بازیگران گروه اول: (اجرای ساعت۱۸:۳۰)
آرین ابراهیمیان، هدیه بهادری، محمد حری، علیرضا خوشنویس، نیما شاهرخی، رویا صفری، فاطیما عسکری
بازیگران گروه دوم: (اجرای ساعت ۲۰:۳۰)
حمیدرضا ... دیدن ادامه » بداغی، مژده دایی، آوا شریفی، سیما صادقی، احسان قره داغی، سعید نادری، علی نورانی

از ۱۶ تا ۳۰ دی | عمارت روبرو
*مریم* این را خواند
آقا خلاصه ای سبکی چیزی هم ازش بنویسید راه دوری نمیره ..
۲۰ دی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نوید آغاز
درباره نمایش چیزهای سرد i
امروز اجرای سوم نمایش چیزهای سرد با ٪۴۰ تخفیف

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/3Xm

این نمایش با دو گروه اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: رامین اکبری
تهیه کننده: سمانه افکاری
مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری برگ

بازیگران گروه اول: (اجرای ساعت۱۸:۳۰)
آرین ابراهیمیان، هدیه بهادری، محمد حری، علیرضا خوشنویس، نیما شاهرخی، رویا صفری، فاطیما عسکری
بازیگران گروه دوم: (اجرای ساعت ۲۰:۳۰)
حمیدرضا بداغی، مژده دایی، آوا شریفی، سیما صادقی، احسان قره داغی، سعید نادری، علی نورانی

از ۱۶ تا ۳۰ دی | عمارت روبرو
رضا غیوری این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نوید آغاز
درباره نمایش چیزهای سرد i
خرید بلیت نمایش چیزهای سرد با تخفیف ۳ روز نخست اجرا در تیوال آغاز شد

این نمایش با دو گروه اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: رامین اکبری
تهیه کننده: سمانه افکاری
مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری برگ

بازیگران گروه اول: (اجرای ساعت۱۸:۳۰)
آرین ابراهیمیان، هدیه بهادری، محمد حری، علیرضا خوشنویس، نیما شاهرخی، رویا صفری، فاطیما عسکری
بازیگران گروه دوم: (اجرای ساعت ۲۰:۳۰)
حمیدرضا بداغی، مژده دایی، آوا شریفی، سیما صادقی، احسان قره داغی، سعید نادری، علی نورانی

از ۱۶ تا ۳۰ دی | عمارت روبرو

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/3Xm
*مریم*، نفیسه نوری و امیر این را خواندند
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
الماسی درخشان بر روی صحنه...
پس خیالمون راحت باشه
۱۷ آذر
ممنون از انتشار نظرتان
۲۶ آذر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اجرای پایانی فیل در تاریکی امروز دوشنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۱ تئاتر مستقل تهران

(به هیچ عنوان تمدید نمی شود)

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ اجرای پایانی فیل در تاریکی امروز یکشنبه ۱۳ و فردا دوشنبه ۱۴ آبان

ساعت ۲۱ | تئاتر مستقل تهران

(به هیچ عنوان تمدید نمی شود)

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz
محمد لهاک و شادی اسدپور این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ اجرای پایانی فیل در تاریکی (تمدید نمی شود)

*این نمایش امروز شنبه ۱۲ آبان هم به روی صحنه می رود*

فقط تا دوشنبه ۱۴ آبان | ساعت ۲۱ | تئاتر مستقل تهران

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ اجرای پایانی فیل در تاریکی

فقط تا ۱۴ آبان | ساعت ۲۱ | تئاتر مستقل تهران

*این نمایش شنبه ۱۲ آبان هم به روی صحنه می رود*

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ اجرای پایانی فیل در تاریکی

فقط تا ۱۴ آبان | ساعت ۲۱ | تئاتر مستقل تهران

*این نمایش شنبه ۱۲ آبان هم به روی صحنه می رود*

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz
محمد لهاک و Marillion این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت ۲ اجرای پایانی فیل در تاریکی از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه در تیوال

فقط تا ۱۴ آبان | هر شب ساعت ۲۱:۰۰ | تئاتر مستقل تهران

*این نمایش شنبه ۱۲ آبان هم به روی صحنه می رود*

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz
محمد لهاک این را خواند
زهره مقدم و Marillion این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۶ اجرای پایانی نمایش فیل در تاریکی (تا ۱۴ آبان)

*این نمایش شنبه ۱۲ آبان هم به روی صحنه می رود*

خرید بلیت روزهای پایانی با تخفیف های دانشجویی، گروهی، وفاداری و تیوال پلاس در تیوال

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz

ساعت ۲۱:۰۰ | تئاتر مستقل تهران
رضا غیوری، صدف اسمعیل پور، میترا و NetHunter این را خواندند
محمد لهاک، Marillion و زهره مقدم این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۷ اجرا تا پایان نمایش فیل در تاریکی (تا ۱۴ آبان)

این نمایش شنبه ها هم با تخفیف ویژه به روی صحنه می رود

خرید بلیت روزهای تازه با تخفیف های دانشجویی، گروهی، وفاداری و تیوال پلاس در تیوال

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz

ساعت ۲۱:۰۰ | تئاتر مستقل تهران
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
امروز شنبه ۵ آبان اجرای ویژه نمایش فیل در تاریکی

همراه با تخفیف ویژه دانشجویی و مشترکان تیوال پلاس به روی صحنه می رود

ساعت ۲۱:۰۰ | تئاتر مستقل تهران

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz
میترا این را خواند
رضا غیوری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اجرای پایانی درخت میشم میوه میدم برات انجیر (تمدید نمی شود)

شنبه ۵ آبان ساعت ۱۸:۳۰ در عمارت روبرو

خرید بلیت در تیوال: https://tiw.al/pJG
صدف اسمعیل پور و میترا این را خواندند
امیدوارم جای بهتری اجرا بشه این اجرای قوی و ارزشمند
۰۵ آبان
سپاس از مهرتون دوست عزیز
۰۵ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ اجرای پایانی درخت میشم میوه میدم برات انجیر

امروز جمعه ۴ آبان و فردا شنبه ۵ آبان

ساعت ۱۸:۳۰ | عمارت روبرو

خرید بلیت در تیوال: https://tiw.al/pJG
محمد مهدی فتحیان و میترا این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ هفته تا پایان نمایش فیل در تاریکی (تا ۱۴ آبان)

این نمایش شنبه ها هم با تخفیف ویژه به روی صحنه می رود

خرید بلیت روزهای تازه با تخفیف های دانشجویی، گروهی، وفاداری و تیوال پلاس در تیوال فعال شد

لینک خرید بلیت: https://tiw.al/aoz

ساعت ۲۱:۰۰ | تئاتر مستقل تهران
میترا، شادی اسدپور و محمد لهاک این را خواندند
زهره مقدم، Marillion و رضا غیوری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ اجرا تا پایان نمایش {درخت میشم میوه میدم برات انجیر}

فقط تا ٥ آبان - (تمدید نمی شود)

ساعت ۱۸:۳۰ | پلتفرم عمارت روبرو

خرید بلیت شنبه ٥ آبان (اجراى پایانی) از ساعت ۱۲ امروز در تیوال: https://tiw.al/pJG
میترا، شادی اسدپور، محمد لهاک و رضا غیوری این را خواندند
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید