کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مُنا طاهری
S3 : 11:06:18 | com/org
مُنا طاهری 
بازیگری
بازیگر، نقاش، طراح لباس 
سینما،تیاتر، کمانچه، نقاشی، انیمیشن، طراحی لباس 
Monalisa_aras@yahoo.com 
تهران / تهران  
۳۰ شهریور ۱۳۹۲