آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد رضا
S3 : 02:52:46 | com/org
محمد رضا 
مدیریت مالی
دکتری  
پژوهشگر، مدرس دانشگاه 
تئاتر، فوتبال، سینما، نوشتن، ورزش، موسیقی 
تهران  
۰۲ آذر ۱۳۹۸