تیوال | پروفایل مونا احمدیان
S3 : 17:46:33
مونا احمدیان 
داروسازی
دکتر داروساز 
ادبیات، تئاتر، تاریخ هنر، سینما 
تهران / تهران  
۲۴ آبان ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سکوت سفید | ۴★ صدای آهسته‌ی برف | ۲★ دریاچه قو | ۴★ هیچ چیز جدی نیست | ۳★ مولوی | ۵★