تیوال | پروفایل الهه نجفعلی
S3 : 17:21:43
الهه نجفعلی 
مدیریت مالی
کارشناسی  
دانشگاه تهران 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
 
تهران  
۱۸ فروردین ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مردی برای تمام فصول | ۵★ مرگ فروشنده | ۵★ سیستم گرون هلم | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
رد کارپت - red carpet | ۱★