کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل اقلیما
S3 : 23:21:44 | com/org
اقلیما 
 
موسیقی.کتاب.فیلم.بارون.بچه ها.ماه.سکوت. 
اقلیما هستم دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه ی غرب.خیلی خوشحالم از حضور در چنین محیط خوبی..:)با آرزوی ارزوهای خوب برای قلب هر انسان پاک.. 
 
۲۲ فروردین ۱۳۹۴