آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل الهه سمیعی
S3 : 11:17:58 | com/org
الهه سمیعی 
IT
کارشناسی  
خواجه نصیرالدین طوسی 
 
نویسندگی. سینماو تئاتر 
تهران / تهران  
۰۸ آبان ۱۳۹۰