تیوال elahe azkari | دیوار
S3 : 15:29:38
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
می خواهم زیر چتر باران اتراق در خواب قیلوله را ببینم.
tarane این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید