تیوال | الهه هدایتی درباره نمایش فالش خوانی در چهارراه فخرآباد: شادی: مامانتو فقط به خاطر این دختره خودشو کشت؟ کمه
S3 : 21:08:20
شادی:
مامانتو فقط به خاطر این دختره خودشو کشت؟
کمه این؟
بهرام
نه کم نیست خودکشی زیاده


#فالش_خوانی_در_چهارراه_فخرآباد