تیوال | الهه هدایتی درباره نمایش در اتاق باد می‌وزد: ادم وقتی یکیو بخواد همه چیزشو میخواد یعنی چی اینو
S3 : 13:20:21
ادم وقتی یکیو بخواد همه چیزشو میخواد
یعنی چی اینو میخوام اونو نمیخوام