کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل الهام حصاری
S3 : 19:24:23 | com/org
الهام حصاری 
گرافیک
کارشناسی ارشد  
دانشکده هنر و معماری (تهران مرکز) 
طراح گرافیک 
هنر، تئاتر، شعر، سینما، موسیقی 
تهران / تهران  
۱۸ فروردین ۱۳۹۰