تیوال | پروفایل المیرا طایفه
S3 : 14:38:34
المیرا طایفه 
کارشناس نرم افزار
web Design 
شعر و ادبیات،تاتر و سینما و مطالعه و فلسفه 
 
۲۴ خرداد ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آیس لند | ۱★ افسون معبد سوخته | ۵★ سقراط | ۵★