تیوال | پروفایل الناز باقری
S3 : 05:20:15
الناز باقری 
گرافیک
کارشناسی  
آزاد 
گرافیست 
طراحی صحنه کارگردانی بازیگری 
تهران / تهران  
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
بی تابستان | ۲★ آمدیم نبودید رفتیم | ۱★ پالتوی پشمی قرمز | ۳★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
رگ خواب | ۳★