کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل میثم
S3 : 14:04:43 | com/org
میثم 
فلسفه
فعال فرهنگی! 
فلسفه، ادبیات ، سینما ، تیاتر،‌ موسیقی 
https://www.instagram.com/meysam_tammar/ 
تهران / تهران  
۰۸ دی ۱۳۹۲