تیوال | پروفایل ارمیا پناهی ها
S2 : 00:15:53
ارمیا پناهی ها 
هنرجوی سینما
تدوینگر 
سینما.تئاتر.عکاسی.طراحی. 
 
۱۶ دی ۱۳۹۷
فیلم‌های ‌تماشا کرده
قانون مورفی | ۱★