کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال احسان صلح طلب | دیوار
S3 : 14:16:33 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
مدت زمان این نمایش چند دقیقه است؟
یک ساعت و چهل و پنج دقیقه
۲۵ آبان ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید