تیوال | پروفایل سلیمانی
S2 : 08:50:46
سلیمانی 
 
 
 
۲۳ اسفند ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کدو قلقله زن | ۴★ کشتن کفتر چاهی | ۵★ موش توی پیت حلبی | ۵★ وانیک | ۵★ تنها راه ممکن | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
سینما نیمکت (هنر و تجربه) | ۵★ موقت (هنر و تجربه) | ۳★